R O M A N I U K    S T U D I O

The base of our philosophy is returning to the origins, to the harmonic exchange between nature and human beings. As from time immemorial this connection is inseparable, which proves the necessity of nature in everyday life of all of us. That’s why it is our main direction and source of inspiration.
The environment where one feels the presence of nature, doesn’t need the author’s signature, It is nature itself that creates it, we only give it some functional details. 
Now as never before, we see that its presence in our everyday habitat is a crucial necessity. So, our main task is to create a comfortable area, as close to nature as possible.

***

Podstawą naszej filozofii jest powrót do korzeni, do harmonii między naturą a człowiekiem. Od niepamiętnych czasów związek ten jest nierozerwalny, co świadczy o konieczności obcowania z nią w codziennym życiu każdego z nas. Dlatego natura jest naszym głównym wyznacznikiem i źródłem inspiracji. 
Środowisko, w którym czuje się obecność natury, nie potrzebuje podpisu autora. To natura je tworzy, a my jako pracownia nadajemy tylko funkcjonalności, żeby człowiek mógł żyć komfortowo i jednocześnie w zgodzie z naturą. 
Teraz, jak nigdy dotąd widzimy, że obecność środowiska naturalnego w naszym codziennym życiu jest niezbędna. Naszym głównym zadaniem więc jest stworzenie funkcjonalnej przestrzeni, współgrającej z istniejącym krajobrazem tak bardzo, jak to tylko możliwe.