R O M A N I U K    S T U D I O

Area: 3750 sq m
Year: 2021
Location: Kristiansand, Norway
Home project: HAVEN
*The project was created in cooperation with katrinaurbanik.com

GUIDELINES

GARDEN STYLE

Style: modern, minimalist
Purpose of the garden: active and passive recreation
Garden composition: geometric and static

CONCEPT

The garden design assumes the development of an elongated plot of land using geometric divisions and naturalistic plantings. The entrance to the plot is made of square slabs, and there is a copse right next to it. Irregular concrete stairs lead to the entrance to the house. In the further part of the plot there is another copse with a garden swing and a covered terrace. On the opposite side, along the facade of the house, there is a relaxation area with a swimming pool, jacuzzi and water element. This place, from the front part, was covered with flower beds and a flower meadow. Landscape and cover plantings have been designed along the plot.

***
Projekt ogrodu zakłada zagospodarowanie podłużnej działki stosując geometryczne podziały oraz naturalistyczne nasadzenia. Wjazd na działkę zaprojektowany został z kwadratowych płyt, a tuż obok niego znajduje się zagajnik. Nieregularne schody betonowe połączone z rabatami prowadzą do wejścia do domu. W dalszej części działki znajduje się następny zagajnik z ogrodową huśtawką oraz zadaszonym tarasem. Po przeciwległej stronie, wzdłuż elewacji domu, znajduje się strefa relaksu z basenem, jacuzzi oraz elementem wodnym. Miejsce to, od frontowej części zostało osłonięte rabatami oraz łąką kwietną. Wzdłuż działki zaprojektowano nasadzenia krajobrazowe oraz osłaniające.

DESIGN